Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง ประจำเดือน กันยายน 2563 24 กันยายน 2563 12
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563 9
สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง กันยายน 2563 18 กันยายน 2563 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 66
ข่าวการประกวดราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563 81
ราคากลาง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 24 สิงหาคม 2563 162
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 133
ราคากลาง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 23 กรกฎาคม 2563 183
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 161

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822