Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางเดือน มกราคม 2562 03 มกราคม 2562 65
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปี 2562 02 มกราคม 2562 74
ประกาศเชิญชวน เดือน ธันวาคม 2561 25 ธันวาคม 2561 68
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2561 24 ธันวาคม 2561 125
ราคากลางเดือน ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561 129
ราคากลางเดือน พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561 188
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2561 05 พฤศจิกายน 2561 176
ราคากลางเดือน ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 166
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปี 2561 29 ตุลาคม 2561 143
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17 ตุลาคม 2561 768

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822