Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24 พฤศจิกายน 2560 3
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2560 24 พฤศจิกายน 2560 12
ราคากลางเดือน พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 48
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปี 2560 15 พฤศจิกายน 2560 63
ราคากลางเดือน ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 74
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ตุลาคม 2560 40
ราคากลางเดือน กันยายน 2560 28 กันยายน 2560 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ปี 2560 25 กันยายน 2560 54
ประกาศสอบราคาเดือน กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 56
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ปี 2560 04 กันยายน 2560 156

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822