Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางเดือน สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562 24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ปี ๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑ 09 สิงหาคม 2562 18
สำเนาประกาศงานจ้าง เดือน สิงหาคม ปี 2562 09 สิงหาคม 2562 29
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ปี 2562 08 สิงหาคม 2562 30
สำเนาประกาศงานจ้าง เดือน กรกฎาคม ปี 2562 29 กรกฎาคม 2562 40
ราคากลางเดือน กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562 104
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เดือน กรกฏาคม ปี 2562 13 กรกฎาคม 2562 73
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑ 05 กรกฎาคม 2562 83
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม ปี 2562 05 กรกฎาคม 2562 121
ราคากลางเดือน มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 218

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822