Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ปี 2561 16 กรกฎาคม 2561 43
ประกาศเชิญชวน เดือน กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 23
ราคากลางเดือน กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 36
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 69
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 09 กรกฎาคม 2561 427
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ปี 2561 04 กรกฎาคม 2561 59
ประกาศเชิญชวน เดือน มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 37
ราคากลางเดือน มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 110
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ปี 2561 04 มิถุนายน 2561 173
ประกาศเชิญชวน เดือน พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 96

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822