Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 04 ธันวาคม 2562 13
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2562 04 ธันวาคม 2562 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ปี ๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑ 12 พฤศจิกายน 2562 49
สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง พฤศจิกายน 2562 05 พฤศจิกายน 2562 74
ราคากลางเดือน พฤศจิกายน 2562 05 พฤศจิกายน 2562 100
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 05 พฤศจิกายน 2562 86
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 04 พฤศจิกายน 2562 78
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562 64
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (2) 31 ตุลาคม 2562 49

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822