Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รับบริจาคเลือดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 กลุ่มจริยธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รับบริจาคเลือดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยได้บริจาคเลือดทั้งหมด 12,600 CC และมียอดเงินบริจาคให้กับทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จำนวน 6,870 บาท
 
25600822 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822