Get Adobe Flash player

นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน นักเรียนในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี

        วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน นักเรียนในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา ภายในสนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรี โดยมี นายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 1,2 จำนวน 300 คน ร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี นายสมคิด หอมพิกุล นายจรูญ วงษ์ขำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.เมือง นายสุรวิทย์ เจียมจิต ผอ. โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 1,2 หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้ฝึกสอน นักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมี จ่าสิบเอก คมสัน เกตุถาวร เป็นนักกีฬาอาวุโส และเป็นผู้นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตนในครั้งนี้

25600822 01

        ซึ่งกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้เด็กและเยาวชนและนักเรียนภายในท้องถิ่น ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา

1. ในรุ่นอนุบาล จำนวน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่
(1) ฟุตบอล 7 คน ชาย
(2) โยนบอลใส่ตระกร้า 5 ชาย – หญิง
(3) ขว้างบอลไกล ชาย – หญิง
(4) ยืนกระโดดไกล ชาย – หญิง
(5) วิ่งเก็บของ ชาย –หญิง
(6) ยืนกระโดดขีด ชาย – หญิง
(7) กรีฑา ชาย – หญิง (วิ่ง 40 เมตร 60 เมตร )

2. ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่
(1) ฟุตบอล ชาย
(2) วอลเลย์บอล ชาย – หญิง
(3) เซปักตะกร้อ ชาย
(4) ฟุตซอล ชาย
(5) เปตอง ทีม 3 คน ชาย – หญิง
(6) กรีฑา ชาย –หญิง

3. ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่
(1) ฟุตบอล ชาย หญิง
(2) วอลเลย์บอล ชาย – หญิง
(3) เซปักตะกร้อ ชาย
(4) ฟุตซอล ชาย –หญิง
(5) เปตองทีม 3 คน ชาย – หญิง
(6) กรีฑา ชาย –หญิง


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822