Get Adobe Flash player

นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯ นำเหล่าข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานเอนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

        วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนำเหล่าข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานเอนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี

25600812 03

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822