Get Adobe Flash player

นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร

        วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพได้มอบหมายให้นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 1ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
        โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี คณะนักกีฬา คณะผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีปิดการแข่งขัน ฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ร่วมในพิธีปิดในครั้งนี้
        ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรี ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีนโยบายที่จะพัฒนาเยาวชนในจังหวัดลพบุรีให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและห่างไกลจากยาเสพติด มีสมรรถนะเหมาะสม ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรี จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 – 1 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรี โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งสิ้น 27 ทีม แบ่งออกเป็น 2 รุ่นอายุได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ซึ่งเมื่อทำการแข่งขันเสร็จผลปรากฏว่า
- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
1. ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีมเทศบาล4
2. ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีมบ้านเกาะรัง
3. ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีมศูนย์ฝึกฟุตบอล ดงมะรุม อะคาเดมี่
4. ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีมไทเกอร์ท่าศาลา
- รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
1. ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท และถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียนพระนารายณ์
2. ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม โรงเรียพิบูลวิทยาลัย
3. ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีมชมรมอาวุโส อ.บ้านหมี่
4. ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีมบ้านเกาะรัง
25600801 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822