Get Adobe Flash player

นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัด อบจ.ลพบุรีและคณะข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

        เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดให้วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธี และกำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยจัดให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ โดยจังหวัดลพบุรี กำหนดจัดรัฐพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

        โดยมีนาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี โดยพิธีดังกล่าว จัดให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จากนั้นประธานในพิธี นำถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย และอ่านคำสดุดี และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี

        สำหรับวันที่ 25 เมษายน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยควรร่วมน้อมรำลึกถึง เนื่องจากวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ ซึ่งกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

25600425 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822