Get Adobe Flash player

นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธโสธรจำลอง ณ ที่ทำการหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

 

        วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี สรงน้ำพระพุทธโสธรจำลอง ณ ที่ทำการหน้าตึก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระพรหม และพระภูมิเจ้าที่ จากนั้นจึง เข้าไปจุดธูปเทียนบูชา พระพุทธโสธรจำลอง ที่ภายในวิหารหลวงพ่อโสธร และมาจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป และสรงน้ำพระพุทธรูปประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมี คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

25600411 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822