Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2561

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ♦♦♦
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 
 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 
 
 
 
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
 
 
 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
 
 
 
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
 
 
 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
 
 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

► ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)

► สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (สำนักปลัดฯ)๑

► สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (กองช่าง)๒

► สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (กองคลัง)๓

► สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (กองการศึกษา)๔

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

► ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อทำงานเบ็ดเตล็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน (สถานสงเคราะห์คนชรา)

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822