Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรา อบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 4487
แผนป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย LOPPAO 72
เอกสารการจดทะเบียนชำระภาษีจากการค้าน้ำมันและก๊าซ เขียนโดย LOPPAO 5340
เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 2759
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ - ประกาศ เขียนโดย LOPPAO 851
การขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องจักรกล เขียนโดย LOPPAO 4067
คู่มือการใช้ระบบข้อมูลสายทางของอบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 1636
คู่มือประชาชน เขียนโดย LOPPAO 4509
เอกสารการขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค เขียนโดย LOPPAO 4680
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม เขียนโดย LOPPAO 2128

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822