Get Adobe Flash player
  • Welcome

ข่าวกิจกรรม

อบจ.ลพบุรี...

Written on 06/08/2558, 15:47 by Admin
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายอบจ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย   ณ  ลานเอนกประสงค์สนามกีฬา...

อบจ.ลพบุรี...

Written on 05/08/2558, 16:44 by Admin
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรม-เนื่องในวันแม่แห่งชาติ-ประจำปี-2558 อบจ.ลพบุรี จัดทำโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรม  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อเวลา 7.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2558...

อบจ.ลพบุรี...

Written on 03/08/2558, 16:29 by Admin
จัดอบรมภาษาอังกฤษ2558-เพื่อเตรียม-เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอบจ.ลพบุรี จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน          ...

อบจ.ลพบุรี...

Written on 27/07/2558, 15:16 by admin
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำประชาธิปไตย-เพื่อการเมืองสีขาว2558อบจ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำประชาธิปไตย เพื่อการเมืองสีขาว        องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...

กิจกรรม “พัฒนาคน...

Written on 24/07/2558, 15:14 by Admin
กิจกรรม-“พัฒนาคน-พัฒนาวัด”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ-สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช-เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ-สยามมกุฎราชกุมาร-ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ-วันที่-28-กรกฎาคม-2558ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ร่วมกิจกรรม “พัฒนาคน พัฒนาวัด”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช...

อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการศ...

Written on 22/07/2558, 16:12 by Admin
อบจ-ลพบุรีจัดอบรมโครงการศูนย์เครือข่าย-เพื่อแก้ไขปัญหา-และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น-clinic-centerองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการศูนย์เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น Clinic...

อบจ.ลพบุรี...

Written on 22/07/2558, 14:59 by Admin
อบจ-ลพบุรี-จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน-ชาว-อ-พัฒนานิคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ชาวอำเภอพัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...

เปิดโครงการเสริมสร้างคุณล...

Written on 21/07/2558, 15:46 by Admin
เปิดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดี-รู้ค่าคุณธรรม-12-ประการ-และปาฐกถาพิเศษเรื่องการเป็นพลเมืองที่ดี-มีคุณภาพ-คุณธรรม-12-ประการ-ที่จังหวัดลพบุรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดี รู้ค่าคุณธรรม 12 ประการ ...

เร่งแจกจ่ายน้ำอย่างต่อเนื...

Written on 15/07/2558, 10:34 by Admin
เร่งแจกจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง-ให้กับประชาชน-ในเขตอำเภอเมือง-ที่ขาดแคลนน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เร่งแจกจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง ให้กับประชาชน ในเขตอำเภอเมือง  ที่ขาดแคลนน้ำ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558  เวลา...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล...

Written on 15/07/2558, 10:06 by Admin
จัดอบรมโครงการสร้างสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม-กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคลังจังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการสร้างสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดลพบุรี  วันที่...

พิธีวางพานดอกไม้ ...

Written on 15/07/2558, 09:35 by admin
118จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวางพานดอกไม้  อนุสาวรีย์  จอมพล ป.พิบูลสงคราม ครบรอบวันคล้ายวันเกิด  ปีที่ 118   นางอรพิน ...

พิธีวางพวงมาลาราชสักการะ...

Written on 13/07/2558, 11:33 by Admin
2015-08-06-04-35-43อบจ.ลพบุรี  ร่วมพิธีวางพวงมาลาราชสักการะ ถวายราชสักการะ milf porn ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น....

อบจ.ลพบุรี ...

Written on 10/07/2558, 11:17 by Admin
2015-08-06-04-21-21นายก อบจ.ลพบุรี  ลงพื้นที่ คลองบางขาม อ.บ้านหมี่  ติดตามผลการกำจัดวัชพืช  นางอรพิน  จิระพันธุ์วาณิช ...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเป่...

Written on 10/07/2558, 11:00 by Admin
2015-08-06-04-10-47นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเป่าล้างบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง...

โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมื...

Written on 07/07/2558, 10:58 by Admin
2015-08-06-04-02-08องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมือง ณ โรงเรียนโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี         เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม...

อบจ.ลพบุรี แจกจ่ายน้ำ...

Written on 02/07/2558, 09:00 by Admin
2015-07-14-04-58-41อบจ.ลพบุรี แจกจ่ายน้ำ ให้กับ ชุมชนแสงสุวรรณ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำรถน้ำ จำนวน 4 คัน ได้ออกช่วยเหลือราษฎร...

อบจ.ลพบุรี...

Written on 01/07/2558, 09:14 by Admin
2015-07-14-06-49-26อบจ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมสิทธิ ภาคประชาชน วันที่ 30 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน โดยมีนาง...

อบจ.ลพบุรีเสริมสร้างความ...

Written on 17/06/2558, 10:35 by Admin
2015-06-17-03-35-23องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน วันที่ 16 มิถุนายน 2558...

ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตส...

Written on 08/06/2558, 11:00 by Admin
2015-06-08-05-24-18องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมประกาศเจตนารมณ์"ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี     วันที่ 8...

อบจ.ลพบุรีจัดอบรมแก้ไขปัญ...

Written on 28/05/2558, 09:32 by Admin
2015-06-04-02-36-52   อบจ.ลพบุรีจัดอบรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้จัดอบรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสา...

Written on 28/08/2558, 15:10 by admin
กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่1และสมัยที่2ประจำปี2559กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1และ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 มีมติกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันเริ่มสมัยประชุม...

การสร้างค่านิยม 12...

Written on 26/08/2558, 16:20 by Admin
12แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ - รายงานประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2558   กองแผนและงบประมาณ คลิกที่นี่ -...

ระเบียบวาระการประชุมสภาฯส...

Written on 25/08/2558, 09:00 by admin
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯสมัยสามัญ-สมัยที่2-ครั้งที่2ระเบียบวาระการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  essay writing service วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา...

การดำเนินการคัดเลือกและขึ...

Written on 21/08/2558, 14:50 by admin
การดำเนินการคัดเลือกและขึ้นบัญชีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ-อบจ-ลพบุรีการดำเนินการคัดเลือกและขึ้นบัญชีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ...

รายงานการประชุมสภาฯ...

Written on 19/08/2558, 16:20 by admin
2014-01-23-06-55-35 ประจำปี 2558 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 >> คลิกที่นี่ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 >>...

แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน...

Written on 19/08/2558, 13:38 by admin
กีฬากรีฑานักเรียนลพบุรี2558การแข่งขันกีฬา - celebrity sextapes กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ...

ขอเชิญประกวดภาพถ่ายกิจกรร...

Written on 17/08/2558, 16:56 by admin
ขอเชิญประกวดภาพถ่ายกิจกรรม-bike-for-mom-ปั่นเพื่อแม่ ขอเชิญประกวดภาพถ่ายกิจกรรม mom sex Bike For Mom หน้า1 | หน้า2

ระเบียบวาระการประชุมสภาอบ...

Written on 13/08/2558, 10:00 by Admin
ระเบียบวาระการประชุมสภาอบจ-ลพบุรีสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี2558ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ celeb sex tapes 2...

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

Written on 07/08/2558, 00:00 by Admin
motherday2558วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 celebrity news เพื่ออัญเชิญลงหนังสือ...

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพ...

Written on 19/07/2558, 20:00 by Admin
2015-07-19-13-27-42การจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก...

วันศรีนครินทร์...

Written on 17/07/2558, 15:00 by Admin
somdedya25580718วันศรีนครินทร์ ร่วมรำลึกสมเด็จย่า porn cartoon 18 กรกฎาคม " สมเด็จย่า หรือ สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี...

จดหมายข่าวรัฐบาล...

Written on 15/07/2558, 12:00 by Admin
2015-07-15-05-53-03"จดหมายข่าวรัฐบาล...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง...

Written on 02/09/2558, 16:00 by Admin
2015-05-27-11-16-37 ♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน 2558 ♦♦♦ วันที่ 2 กันยายน 2558 » ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสระกระเบื้อง หมู่ที่8...

ข่าวประกวดราคา-ข่าวสอบราค...

Written on 01/09/2558, 15:00 by admin
2014-09-03-05-20-12ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ♦♦♦ประจำเดือน กันยายน celebrity sex tapes 2558♦♦♦ วันที่ 1 กันยายน...

ผลจัดซื้อจัดจ้าง...

Written on 01/09/2558, 13:00 by admin
procurement-resultประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี cartoon porn videos ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦เดือน สิงหาคม 2558♦♦♦ วันที่ 31 สิงหาคม...

กำหนดตรวจรับงาน...

Written on 20/08/2558, 11:30 by admin
checkpointประกาศองค์การบริหารส่วจังหวัดลพบุรี กำหนดตรวจรับงาน ♦♦♦ประจำเดือน สิงหาคม 2558♦♦♦     วันที่ 20 สิงหาคม...

เว็บไซต์หน่วยงานราชการ

จำนวนผู้เข้าชม

421137
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
593
574
3607
413265
2488
16373
421137
Your IP: 50.19.136.255
Server Time: 2015-09-04 23:28:11

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ - โทรสาร. 036 - 413 animated porn 822