Black Ribbon
Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

Written on 28/12/2559, 15:35
นายสุวิทย์-ญาณชโลธร-และนายชัยวัฒน์-เจ่าสกุล-ส-อบจ-ลพบุรี-พนักงานร้านโอเคสปอต-และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-ร่วมกันเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ-ณ-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี        นายสุวิทย์ ญาณชโลธร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อำเภอเมืองและครอบครัว พนักงานร้านโอเคสปอต นายชัยวัฒน์ เจ่าสกุล...
Written on 28/12/2559, 14:40
อบจ-ลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่-ประจำปี-2560-ณ-สถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์ อำเภอชัยบดาล...
Written on 27/12/2559, 10:20
นางอรพิน-จิระพันธุ์วาณิช-นายก-อบจ-ลพบุรี-ร่วมงานวันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน-ครั้งที่-4-และวันซาโอริ        วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 26/12/2559, 15:30
เสวนา-น้อมรำลึกองค์ภูมิพลมหาราชา-งาน“เที่ยวชมวัง-ฟังดนตรี-เมืองพระนารายณ์-ประจำปี-2560องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี จัดงาน “เที่ยวชมวัง...
Written on 26/12/2559, 10:00
เที่ยวชมวัง-ฟังดนตรี-เมืองพระนารายณ์-ตอน-ชมวัง-ฟังเพลงพระราชนิพนธ์-รัชกาลที่-9-ธ-สถิตในดวงใจนิรันดร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี จัดงาน“เที่ยวชมวัง...
Written on 21/12/2559, 16:00
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ-คณะศูนย์อนามัยที่-4-สระบุรี-จำนวน-3-รุ่น-150-คน-ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ-ณ-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ คณะศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จำนวน 3 รุ่น 150 คน ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ...
Written on 20/12/2559, 13:00
คณะผู้บริหาร-อบจ-ลพบุรีให้การต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่-4-สระบุรี-จำนวน-3-รุ่น-90-คน-ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จำนวน 3 รุ่น 90 คน ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ...
Written on 19/12/2559, 11:00
อบจ-ลพบุรีให้การต้อนรับ-คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ-มาตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี         วันนี้(...
Written on 16/12/2559, 16:30
อบจ-ลพบุรีออกพื้นที่เป่าบ่อบาดาล-เขตพื้นที่-หมู่4-บริเวณวัดเขาเตียน-ในเขตตำบลวังเพลิง        วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้...
Written on 16/12/2559, 16:20
อบจ-ลพบุรีจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธโสธรจำลองขึ้นประดิษฐานหน้าตึก-อบจ-ลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธโสธรจำลองขึ้นประดิษฐานหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร...
Written on 15/12/2559, 10:20
นายกอบจ-ลพบุรีร่วมงานแถลงข่าว“เที่ยวชมวัง-ฟังดนตรี-เมืองพระนารายณ์”ประจำปี-2560นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมงานแถลงข่าว “เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์” ประจำปี 2560         วันที่14 ธ.ค. 59 เวลา...
Written on 09/12/2559, 13:10
อบจ-ลพบุรีร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล-ประเทศไทย-ณ-ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี      ...
Written on 08/12/2559, 16:00
อบจ-ลพบุรีจัดอบรมและเปิดโครงการศูนย์บริหารจัดการ-ขยะอันตรายรวม-ติดเชื้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการอบรมโครงการศึกษาแนวทางเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและ...
Written on 08/12/2559, 10:00
ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีร่วมกันออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค-เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย        วันที่ 7 ธ.ค.59 เวลา 15.30 น. ข้าราชการ และพนักงานของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 07/12/2559, 16:10
อบจ-ลพบุรีร่วมกันออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค-และเต้นฮูล่าฮูบ        วันที่ 7 ธ.ค.59 เวลา 16.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกันออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค...
Written on 06/12/2559, 10:00
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตร-พระสงฆ์-จำนวน-89-รูป-เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล-เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ลพบุรี นำข้าราชการพนักงานในสังกัด...
Written on 05/12/2559, 15:00
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร-50วัน-ฟังสวดพระพุทธมนต์-ฟังสวดพระอภิธรรม-ทำนองหลวง-และร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย        วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช...
Written on 02/12/2559, 14:00
อบจ-ลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร-50วัน        วันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 09.30น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายพรเทพ...
Written on 01/12/2559, 10:00
อบจ-ลพบุรี-ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน-89-รูป-ณ-พระนารายณ์ราชนิเวศน์วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์...
Written on 28/11/2559, 14:20
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนำคณะผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างในสังกัด-ร่วมกิจกรรม-จุดเทียนศรัทธา-ตามรอยมหาราชาภูมิพลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนำคณะผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม "จุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล"ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์...
Written on 22/11/2559, 10:30
อบจ-ลพบุรี-ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี-ณ-บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรีอบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดีณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี         เมื่อเวลา 07.30 น....
Written on 21/11/2559, 15:00
อบจ-ลพบุรีให้การต้อนรับ-ผู้ศึกษาดูงานจาก-ศูนย์อนามัยที่-4-สระบุรีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับผู้ศึกษาดูงานจาก ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ที่เข้าศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ...
Written on 14/11/2559, 10:00
อบจ-ลพบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-ณ-วัดเสาธงทอง-จ-ลพบุรีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ...
Written on 11/11/2559, 19:20
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-จัดพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช-โดยการร้องเพลงและแปรอักษร-เลข-๙องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการร้องเพลงและแปรอักษร เลข ๙        ...
Written on 11/11/2559, 15:32
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี-ในความรับผิดชอบของอบจ-ลพบุรี-จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        วันที่ 11 พ.ย. 2559 เวลา 14.00 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 09/11/2559, 13:20
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่66-ปีการศึกษา-2559นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่66ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา...
Written on 01/11/2559, 11:09
อบจ-ลพบุรี-ร่วมกันไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 31/10/2559, 10:00
อบจ-ลพบุรี-ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-มาศึกษาดูงานเรียนรู้วิธีเข้าใจกระบวนการเก็บข้อมูลเภสัชวิทยาพื้นบ้านจากหมอพื้นบ้านสี่ภาค      วันที่29 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ดร.อรุณพร อิฐรัตน์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์...
Written on 28/10/2559, 15:00
อบจ-ลพบุรีร่วมกิจกรรม-big-cleaning-day-โครงการประชารัฐลพบุรีร่วมใจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดลพบุรี         ด้วยจังหวัดลพบุรี...
Written on 28/10/2559, 09:00
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร-15-วัน-สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15 วัน) สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าธรรมโสภณ...
Written on 27/10/2559, 14:30
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร-15วัน-เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าธรรมโสภณ...
Written on 26/10/2559, 11:00
อบจ-ลพบุรีจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธโสธรจำลอง-และพิธีพุทธธาภิเษก-ณ-วัดธรรมิกาวาสองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธโสธรจำลองและพิธีพุทธธาภิเษก ณ วัดธรรมิกาวาส ตำบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี      ...
Written on 25/10/2559, 09:20
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-ร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช...
Written on 24/10/2559, 10:00
อบจ-ลพบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรuได้มอบหมายให้ นายสมชาติ...
Written on 24/10/2559, 09:00
อบจ-ลพบุรีร่วมวางพวงมาลา-ณ-พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว        วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์...
Written on 20/10/2559, 11:50
นางอรพิน-จิระพันธุ์วาณิช-นายกอบจ-ลพบุรี-และคณะ-นำฉนวนเททองหล่อ-และวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร-ร่วมพิธีพุทธาภิเษก-และเจริญจิตภาวนา-รวม-3-วัดดัง        วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะ นำฉนวนเททองหล่อ...
Written on 19/10/2559, 14:30
อบจ-ลพบุรี-จัดการประชุม-ประชาคมสัดส่วนระดับจังหวัดอบจ.ลพบุรี จัดการประชุม ประชาคมสัดส่วนระดับจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อจัดทำ...
Written on 17/10/2559, 11:10
อบจ-ลพบุรีจัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี-จักรีนฤบดินทร-สยามินทราธิราช-บรมนาถบพิตร        องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี...
Written on 17/10/2559, 10:00
นางอรพิน-จิระพันธุ์วาณิช-นายก-อบจ-ลพบุรี-และคณะ-นำฉนวนเททองหล่อ-และวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร-ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร        วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะ นำฉนวนเททองหล่อ...
Written on 14/10/2559, 16:20
อบจ-ลพบุรี-ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ-ณ-ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี        วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. นางสาววรรณวิมล กรีโสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ...
Written on 14/10/2559, 15:40
อบจ-ลพบุรีจัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี        วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ...
Written on 13/10/2559, 15:30
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ-จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช-ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด-–-หัดเยอรมัน-แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่-อบจ-ลพบุรี        น.ส.วิไล อารีรุ่งเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด –...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล...

Written on 24/03/2560, 15:00
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง-จำนวน-36-อัตรา-อบจ-ลพบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    ...

โรคจากภาวะอากาศร้อน...

Written on 23/03/2560, 11:30
โรคจากภาวะอากาศร้อนเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว...ดูแลตัวเองด้วยนะผู้ที่ต้องตากแดดหรืออยู่ในอากศร้อน...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 10/03/2560, 15:20
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560-ครั้งที่-2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ►...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 10/03/2560, 15:10
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2560-ครั้งที่-2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 10/03/2560, 15:00
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559ครั้งที่1-รายการกันเงินเพื่อนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ-พ-ศ-2560 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 10/03/2560, 11:40
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-1-รายการกันเงินเพื่อนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ-พ-ศ-2560 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 20/02/2560, 15:00
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ครั้งที่1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ►...

การคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่...

Written on 10/02/2560, 10:00
การคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย-รุ่นที่-8ผู้ทรงภูมิปัญญาเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ การคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 06/02/2560, 15:40
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-8-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่-31-ม-ค-60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 24/01/2560, 15:20
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-4-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่-24-ม-ค-60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ...

Written on 20/01/2560, 14:00
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ-อบจ-ตำแหน่ง-ปลัด-อบจ-ลพบุรี-จำนวน-1-อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 05/01/2560, 15:20
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-20-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่-5-ม-ค-60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

เปิดรับสมัคร...

Written on 26/12/2559, 10:30
เปิดรับสมัคร-ยุวชนประชาชนประชาธิปไตย-ประจำปี-2560สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับสมัครเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 15-20 ปี...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 19/12/2559, 10:20
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-4-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่19ธค59 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 4...

รู้ทัน “ไข้หวัด”...

Written on 18/11/2559, 11:30
รู้ทัน-“ไข้หวัด”-หนาวนี้ไม่มีป่วยรู้ทัน “ไข้หวัด” หนาวนี้ไม่มีป่วย         เริ่มเข้าฤดูหนาว...

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติรา...

Written on 15/11/2559, 11:10
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ...

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี...

Written on 21/10/2559, 10:00
รายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปี-๒๕๕๙

การรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจั...

Written on 19/10/2559, 10:25
การรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี-ลงวันที่-28-กันยายน ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง...

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง...

Written on 13/10/2559, 19:20
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เสด็จสวรรคตแถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต      ...

ขอเชิญร่วมงานบุญ...

Written on 13/10/2559, 09:30
ขอเชิญร่วมงานบุญ-พิธีเททองหล่อพระพุทธโสธรจำลองและพิธีพุทธาภิเษก-ณ-วัดธรรมิกาวาส-ค้างคาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...

รายงานการรับ-จ่ายเงิน...

Written on 10/10/2559, 15:40
รายงานการรับ-จ่ายเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2559รายงานการรับ-จ่ายเงิน ► รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 07/10/2559, 09:00
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 7 ►...

รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ...

Written on 04/10/2559, 14:30
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ-อบจ-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น-ระดับต้น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงา...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 03/10/2559, 15:00
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-5 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5 ►...

กำหนดวันประชุมสภา อบจ.ลพบุรี...

Written on 27/09/2559, 15:30
กำหนดวันประชุมสภา-อบจ-ลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-4-ประจำปี-2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 27/09/2559, 11:00
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 6 ►...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 22/09/2559, 15:50
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 22/09/2559, 15:40
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 19/09/2559, 11:20
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ►...

ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจ...

Written on 12/09/2559, 16:15
ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง...

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบร...

Written on 01/09/2559, 15:00
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-สมัยที่-2-ประจำปี-2560-และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ-ประจำปี-2561-สมัยแรก ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 25/08/2559, 11:00
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-6 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 6 ►...

กำหนดวันประชุมสภา อบจ.ลพบุรี...

Written on 24/08/2559, 15:30
กำหนดวันประชุมสภา-อบจ-ลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ประจำปี-2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง...

การแข่งขันกีฬาเด็ก...

Written on 18/08/2559, 16:30
การแข่งขันกีฬาเด็ก-เยาวชนและนักเรียนในท้องถิ่น-จังหวัดลพบุรี-ประจำปี-2559 รายการการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและนักเรียนในท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ประจำปี...

เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนา...

Written on 18/08/2559, 15:00
เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรีเอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี » คู่มือสำหรับประชาชน...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ...

Written on 17/08/2559, 15:00
รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Written on 24/03/2560, 16:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน มีนาคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 24 มีนาคม 2560 ►...
Written on 24/03/2560, 13:20
ประกาศสอบราคาเดือนมีนาคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน มีนาคม ปี 2560...
Written on 08/03/2560, 11:00
ราคากลางเดือน-มีนาคม-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน มีนาคม ปี...
Written on 03/03/2560, 16:00
ประกาศกำหนดตรวจรับงาน-เดือน-มีนาคม-2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงาน ♦♦♦ เดือน มีนาคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 2 มีนาคม 2560 ►...
Written on 28/02/2560, 16:00
ราคากลางเดือน-กุมภาพันธ์-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์...
Written on 17/02/2560, 16:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ♦♦♦ วันที่ 17 กุมภาพันธ์...
Written on 06/02/2560, 15:00
ประกาศสอบราคาเดือนกุมภาพันธ์2560   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560...
Written on 31/01/2560, 15:00
ประกาศสอบราคามกราคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม ปี 2560...
Written on 30/01/2560, 16:00
ราคากลางเดือน-มกราคม-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม ปี...
Written on 19/01/2560, 11:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 18 มกราคม...
Written on 29/12/2559, 11:50
ประกาศสอบราคาธันวาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2559...
Written on 27/12/2559, 15:30
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ♦♦♦ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ►...
Written on 19/12/2559, 10:00
ราคากลางเดือน-ธันวาคม-2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน ธันวาคม ปี...
Written on 30/11/2559, 15:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ♦♦♦ ☼ ไม่มีประกาศ...
Written on 29/11/2559, 14:00
ประกาศสอบราคาพฤศจิกายน2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2559...
Written on 24/11/2559, 15:00
ราคากลางเดือน-พฤศจิกายน-2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี...
Written on 31/10/2559, 10:30
ราคากลางเดือน-ตุลาคม-2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน ตุลาคม ปี...
Written on 31/10/2559, 10:15
ประกาศสอบราคาตุลาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2559...
Written on 19/10/2559, 15:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ♦♦♦ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ►...
Written on 30/09/2559, 16:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน 2559 ♦♦♦ วันที่ 30 กันยายน 2559 ►...

จำนวนผู้เข้าชม

1003335
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
876
1485
876
992385
34325
31369
1003335
Your IP: 54.197.177.123
Server Time: 2017-03-26 06:34:32

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822