Get Adobe Flash player
  • รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
  • สร้างความสามัคคีปรองดอง 1
    สร้างความสามัคคีปรองดอง
  • ศูนย์ข้อมูลอบจ.ลพบุรี
  • 111

ข่าวกิจกรรม

Written on 18/01/2561, 10:00
2561-01-18-10-00-00      นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธี และวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ...
Written on 17/01/2561, 15:00
2561-01-17-15-00-00      วันที่ 17 มกราคม 2561 นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 16/01/2561, 15:40
2561-01-16-14-00-00      วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 09/01/2561, 11:30
2561-01-09-11-00-00หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลพบุรีร่วมงานเดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู)งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561      ...
Written on 27/12/2560, 14:00
2560-12-25-14-00-00คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่4 สระบุรี ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี    ...
Written on 26/12/2560, 14:30
2560-12-26-14-30-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง...
Written on 20/12/2560, 11:00
2560-12-16-11-00-00อบจ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมพุทธนวมิทร โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี      ...
Written on 16/12/2560, 14:20
2560-12-16-00-00-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดพิธีทำบุญอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่และจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560ณ สนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี...
Written on 09/12/2560, 11:00
2560-12-09-11-00-00      วันที่ 9 ธันวาคม 2560 คณะข้าราชการลูกจ้างพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ วิ่งต้านโกง...
Written on 05/12/2560, 09:00
2560-12-05-09-00-00หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 91 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
Written on 29/11/2560, 16:00
2560-11-29-16-00-00คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุณ...
Written on 29/11/2560, 14:00
2560-11-29-14-00-00ผู้บริหารข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีรับฟังการบรรยายพิเศษ ตามโครงการของกองทัพบก ในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน    ...
Written on 14/11/2560, 11:00
2560-11-14-11-00-00        คณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันอังคารที่ 14...
Written on 07/11/2560, 09:30
2560-10-07-09-30-00        เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 27/10/2560, 09:20
2560-10-27-09-20-00        ผู้บริหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร...
Written on 24/10/2560, 09:00
2560-10-24-09-00-00         วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้...
Written on 18/10/2560, 15:00
2560-10-18-15-00-00        วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายสมชาติ ประสมเพ็ชร์...
Written on 17/10/2560, 14:30
2560-10-17-14-30-00        เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร...
Written on 16/10/2560, 10:10
2560-10-16-10-10-10-00      จากนั้นเวลา 16.30 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวผกาทิพย์...
Written on 16/10/2560, 10:00
2560-10-16-10-00-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ...
Written on 06/10/2560, 13:20
2560-10-06-13-20-00นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2560 ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (เขาพระงาม)อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี        ...
Written on 29/09/2560, 14:00
2560-09-29-14-00-00อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.ณ...
Written on 28/09/2560, 10:30
2560-09-28-10-30-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทยณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี  ...
Written on 25/09/2560, 13:10
2560-09-25-13-10-00อบจ.ลพบุรีจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่4 ประจำปี 2560วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น.ณ...
Written on 18/09/2560, 13:10
2560-09-18-13-10-00        เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นางสาวอุมาพร คลังผา...
Written on 08/09/2560, 13:30
2560-09-08-13-30-00        เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายพยอม...
Written on 07/09/2560, 14:30
2560-09-07-14-30-00        เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2560 นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด...
Written on 07/09/2560, 13:10
2560-09-07-13-10-00        เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้...
Written on 01/09/2560, 10:00
2560-09-01-10-00-00อบจ.ลพบุรี จัดการ“อบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มแม่น้ำป่าสัก”ณ สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี      ...
Written on 01/09/2560, 09:30
2560-09-01-09-30-00        วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์...
Written on 31/08/2560, 15:30
2560-08-31-15-30-00        วันที่ 31 สิงหาคม 2560 หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 8...
Written on 31/08/2560, 15:00
2560-08-31-15-00-00        วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร...
Written on 30/08/2560, 15:30
2560-08-30-15-30-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 .ณ...
Written on 29/08/2560, 19:10
2560-08-29-19-10-00        องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29-31...
Written on 29/08/2560, 15:00
2560-08-29-15-00-00        เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้...
Written on 28/08/2560, 16:00
2560-08-28-16-00-00        วันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำโดย นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์...
Written on 28/08/2560, 15:00
2560-08-28-15-00-00        เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้...
Written on 24/08/2560, 16:00
2560-08-24-16-00-00        วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายภัทรลพ...
Written on 22/08/2560, 15:00
2560-08-22-15-00-00        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 กลุ่มจริยธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี...
Written on 22/08/2560, 09:30
2560-08-22-09-30-00        วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 18/08/2560, 15:10
2560-08-18-15-10-00        วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสมชาติ...
Written on 17/08/2560, 15:40
2560-08-17-15-40-00        วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายพรเทพ...
Written on 15/08/2560, 13:30
2560-08-15-13-30-00อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น...
Written on 15/08/2560, 13:10
2560-08-15-13-10-00อบจ.ลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560ณ บริเวณ...
Written on 14/08/2560, 11:00
2560-08-14-11-00-00        วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสมชาติ...
Written on 14/08/2560, 10:00
2560-08-14-10-00-00        เวลา 08.30 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายพรเทพ...
Written on 14/08/2560, 09:10
2560-08-14-09-10-00นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคล...
Written on 11/08/2560, 13:20
2560-08-11-13-20-00        วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 07/08/2560, 11:45
2560-08-07-11-45-00อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและประชาคมท้องถิ่นสัดส่วนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 /2560ณ ห้องประชุม ชั้น 4...
Written on 07/08/2560, 10:30
2560-08-07-10-30-00        วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 03/08/2560, 13:10
2560-08-03-13-10-00        วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสุกฤษณ์...
Written on 02/08/2560, 15:45
2560-08-20-15-45-00อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม ประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม...
Written on 02/08/2560, 13:10
2560-08-02-13-10-00อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม ประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564ณ ห้องประชุม...
Written on 02/08/2560, 10:00
2560-08-02-10-00-00        วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพได้มอบหมายให้นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์...
Written on 01/08/2560, 15:40
2560-08-01-15-40-00อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม ประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกา...
Written on 28/07/2560, 15:00
2560-07-28-15-00-00        วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารและข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 28/07/2560, 11:40
2560-07-28-11-40-00        เวลา 10.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์...
Written on 28/07/2560, 09:40
2560-07-28-09-40-00        เวลา 08.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทางศาสนา...
Written on 28/07/2560, 07:40
2560-07-28-07-40-00นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
Written on 27/07/2560, 20:30
2560-07-27-20-30-00        วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายพรเทพ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนาร...

Written on 15/01/2561, 11:40
2561-01-15-11-40-00 กระจองงอง กระจองงอง เจ้าข้าเอ๊ยยยย ... !!! งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ 31...

ตลาดประชารัฐ...

Written on 15/11/2560, 14:00
2560-11-15-14-00-00โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ คืออะไร?     ...

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน...

Written on 13/11/2560, 10:10
2560-11-13-10-10-00เรื่องของ ฝนหลวง โครงการพระราชดำริ...

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติรา...

Written on 09/11/2560, 10:00
2560-11-09-10-00-00ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ...

จังหวัดลพบุรีเชิญชวนร่วมพิธีถวายดอก...

Written on 20/10/2560, 19:10
2560-10-20-19-10-00           ...

ประชาสัมพันธ์การแจกจ่ายบัตรสวัสดิกา...

Written on 11/10/2560, 14:00
2560-10-11-14-00-00

สัญญาประชาคม...

Written on 09/10/2560, 13:00
2560-10-09-13-00-00สัญญาประชาคม...

กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจ...

Written on 28/09/2560, 08:30
2560-09-29-08-30-00ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง...

จังหวัดลพบุรีประชาสัมพันธ์สถานที่เพ...

Written on 27/09/2560, 14:00
2560-09-27-14-00-00         จังหวัดลพบุรี...

ข้อบัญญัติ...

Written on 22/09/2560, 11:20
51003-v1020 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ►...

ท้องถิ่นไทย...

Written on 22/09/2560, 09:00
2560-09-22ท้องถิ่นไทย ใสสะอาด ทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงิน...

การประชุมสภา อบจ.ลพบุรี...

Written on 21/09/2560, 16:00
2-4-2560ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง...

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอ...

Written on 20/09/2560, 14:00
51003-v1004 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่...

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)...

Written on 20/09/2560, 13:10
51003-953-2 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพิ่มเติม (ฉบับที่...

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)...

Written on 20/09/2560, 13:00
51003-953-1 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เปลี่ยนแปลง...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 20/09/2560, 11:40
51003-v1000 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 19/09/2560, 14:45
51002-797 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ►...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 11/09/2560, 15:20
51003-v962 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 ►...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 11/09/2560, 15:20
51003-v962-2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 ►...

กำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 05/09/2560, 15:00
2-2561-2562กำหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี...

ไข้หวัดใหญ่ ทุกสายพันธ์...

Written on 05/09/2560, 09:30
2560-09-05-09-30-00ไข้หวัดใหญ่ ทุกสายพันธ์ ป้องกันได้ด้วยมาตราการ " ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด...

การประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญ...

Written on 29/08/2560, 16:00
2-2-2560การประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี 2560 วันที่ 30...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ...

Written on 17/08/2560, 10:00
51002-696 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ►...

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม...

Written on 10/08/2560, 11:50
2560-08-10-11-50-00วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560  

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็...

Written on 10/08/2560, 11:45
2017-08-10-05-36-38 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี การร...

ล้างมือ สวมหน้ากาก...

Written on 08/08/2560, 11:00
2560-08-08-11-00-00

คู่มือโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสาย...

Written on 04/08/2560, 13:30
loburiroadnetworkmanual  โปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 31/07/2560, 10:20
2560-5 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 ►...

กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภ...

Written on 27/07/2560, 16:00
2017-07-27-09-35-53 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง...

กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังห...

Written on 27/07/2560, 15:55
2017-07-27-09-35-54 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง...

เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหว...

Written on 26/07/2560, 11:20
2-2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคคว...

Written on 18/07/2560, 15:00
2017-07-18-08-51-16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามรถทั่วไป(ภาค ก.)...

วันอาสาฬหบูชา...

Written on 07/07/2560, 13:10
2560-07-07-13-10-00

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 06/07/2560, 14:00
2560-4 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 28/06/2560, 16:00
รายงานการประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-2560 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ►...

สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติ...

Written on 28/06/2560, 10:00
สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด-อบจ-ลพบุรี-คัพ-ครั้งที่-1 สูจิบัตร การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรี คัพ" ครั้งที่ 1 วันที่ 3-26...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Written on 22/01/2561, 15:20
result-january-2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม 2561 ♦♦♦ วันที่ 22 มกราคม 2561 ►...
Written on 19/01/2561, 08:40
estimatedprice-january-2561  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม ปี...
Written on 18/01/2561, 10:30
2560-10-02-16-00-00 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 17 มกราคม 2561 ► เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง...
Written on 12/01/2561, 14:50
auction-january-2561ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding/ ประกาศสอบราคา  เดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 12 มกราคม 2561 ►...
Written on 05/01/2561, 15:00
result-december-2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ►...
Written on 29/12/2560, 16:00
estimatedprice-december-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน ธันวาคม ปี...
Written on 28/12/2560, 14:40
auction-december-2560ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding/ ประกาศสอบราคา  เดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ► โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...
Written on 30/11/2560, 16:00
auction-november-2560ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding / ประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ► โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว...
Written on 29/11/2560, 15:00
estimatedprice-november-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี...
Written on 15/11/2560, 13:20
result-october-2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ►...
Written on 06/11/2560, 15:30
result-november-2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ♦♦♦ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  ►...
Written on 25/10/2560, 16:20
estimatedprice-october-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน ตุลาคม ปี...
Written on 28/09/2560, 16:20
estimatedprice-september-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน ปี...
Written on 25/09/2560, 14:10
result-september-2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน 2560 ♦♦♦ วันที่ 25 กันยายน 2560 ►...
Written on 11/09/2560, 09:30
auction-september-2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน ปี 2560...
Written on 04/09/2560, 09:00
result-august-2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ►...
Written on 23/08/2560, 10:00
auction-august-2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2560...
Written on 22/08/2560, 11:00
estimatedprice-august-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม ปี...
Written on 01/08/2560, 09:00
result-july-2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ►...
Written on 31/07/2560, 11:30
estimatedprice-july-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน กรกฎาคม ปี...

จำนวนผู้เข้าชม

1533545
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
2339
2788
5942
1515336
42679
51450
1533545
Your IP: 23.22.240.119
Server Time: 2018-01-23 20:43:23

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822