หน้าแรก
   เกี่ยวกับ อบจ.ลพบุรี
   แผนพัฒนา อบจ.ลพบุรี
   ยุทธศาสตร์ อปท.ลพบุรี
   แผนการดำเนินงาน อบจ.ลพบุรี
   ข้อบัญญัติ อบจ.ลพบุรี
   ข้อมูล อปท.ลพบุรี
  ข้อมูลการติดต่อ อปท.จ.ลพบุรี
  ข้อมูลด้านผังเมือง จ.ลพบุรี
   ลิงค์หน่วยงานภายนอก
   ระเบียบ/กฎหมาย/อื่นๆ
   ติดต่อเรา
 
 

. .:: ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด ::.. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
           แผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (ฉ.3) 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561