หน้าแรก
   เกี่ยวกับ อบจ.ลพบุรี
   แผนพัฒนา อบจ.ลพบุรี
   ยุทธศาสตร์ อปท.ลพบุรี
   แผนการดำเนินงาน อบจ.ลพบุรี
   ข้อบัญญัติ อบจ.ลพบุรี
   ข้อมูล อปท.ลพบุรี
  ข้อมูลการติดต่อ อปท.จ.ลพบุรี
  ข้อมูลด้านผังเมือง จ.ลพบุรี
   ลิงค์หน่วยงานภายนอก
   ระเบียบ/กฎหมาย/อื่นๆ
   ติดต่อเรา
 
 

. .:: ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด ::.. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
        ข้อมูลด้านการติดต่อของ อปท.ต่างๆในจังหวัดลพบุรี
                 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
                 - เทศบาลเมือง 3 แห่ง
                 - เทศบาลตำบล 20 แห่ง
                 - องค์การบริหารส่วนตำบล 102 แห่ง
        รายชื่อ อปท.ต่างๆในจังหวัดลพบุรี
                 จำแนกตามอำเภอมี 11 อำเภอ มีรายการดังนี้
  อำเภอเมืองลพบุรี   มี 23 แห่ง
 
          รายชื่อ อปท.       เบอร์โทรศัพท์
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี      036-411404
  เทศบาลเมืองลพบุรี      036-412440
  เทศบาลเมืองเขาสามยอด      036-776205
  เทศบาลตำบลกกโก      036-783025
  เทศบาลตำบลถนนใหญ่      036-424490
  เทศบาลตำบลโคกตูม      036-499140
  เทศบาลตำบลท่าศาลา      036-615688
  เทศบาลตำบลป่าตาล      036-776703
  เทศบาลตำบลเขาพระงาม      036-487666
  อบต.ตะลุง      036-776207
  อบต.ท่าแค      036-782088
  อบต.โพธิ์เก้าต้น      036-780100
  อบต.บางขันหมาก      036-617370
  อบต.พรหมมาสตร์      036-420260
  อบต.โคกลำพาน      036-783654
  อบต.โก่งธนู      036-781642
  อบต.ดอนโพธิ์      036-783833-4
  อบต.งิ้วราย      036-781111
  อบต.ทะเลชุบศร      036-611438
  อบต.โคกกะเทียม      036-487798
  อบต.บ้านข่อย      036-785567
  อบต.ท้ายตลาด      036-786024
  อบต.โพธิ์ตรุ      036-785103
  อำเภอโคกสำโรง   มี 14 แห่ง
 
        รายชื่อ อปท.       เบอร์โทรศัพท์
เทศบาลตำบลโคกสำโรง      036-441146
อบต.คลองเกตุ      036-625159
อบต.หนองแขม      036-426665
อบต.เกาะแก้ว      036-706095
อบต.ห้วยโป่ง      036-776105
อบต.โคกสำโรง      036-441936
อบต.วังขอนขว้าง      036-442169
อบต.หลุมข้าว      036-708444
อบต.สะแกราบ      036-707075
อบต.เพนียด      036-689824
อบต.ดงมะรุม      036-708225
อบต.วังจั่น      036-706600
อบต.วังเพลิง      036- 426412
อบต.ถลุงเหล็ก      036-708801
  อำเภอชัยบาดาล   มี 17 แห่ง
 
          รายชื่อ อปท.       เบอร์โทรศัพท์
เทศบาลตำบลลำนารายณ์      036-461758-9
อบต.ชัยนารายณ์      036-791235
อบต.ลำนารายณ์      036-790033
อบต.ห้วยหิน      036-791629
อบต.ศิลาทิพย์      036-776267
อบต.ม่วงค่อม      036-689757
อบต.บัวชุม      036-793154
อบต.นิคมลำนารายณ์      036-792455
อบต.ซับตะเคียน      036-788600
อบต.ท่าดินดำ      036-791052
อบต.เขาแหลม      036-776032
อบต.บ้านใหม่สามัคคี      036-689760
อบต.ท่ามะนาว      036-689891
อบต.นาโสม      036-776008
อบต.เกาะรัง      036–794027
อบต.หนองยายโต๊ะ      036-794275
อบต.ชัยบาดาล      036-790250
  อำเภอบ้านหมี่   มี 21 แห่ง
 
        รายชื่อ อปท.       เบอร์โทรศัพท์
เทศบาลเมืองบ้านหมี่      036-471051
อบต.ชอนม่วง      036-451223
อบต.ไผ่ใหญ่      036-703107
อบต.บ้านกล้วย      036-472790
อบต.เชียงงา      036-472328
อบต.บ้านชี      036-489170
อบต.พุคา      036-703624
อบต.หินปัก      036-472332
อบต.บางพึ่ง      036-489191
อบต.บางกะพี้ดงพลับ      036-489191
อบต.บ้านทราย      036-629263
อบต.หนองทรายขาว      036-771423
อบต.สนามแจง      036-471080
อบต.หนองเมือง      036-700542
อบต.มหาสอน      036-426358
อบต.สายห้วยแก้ว      036-776560
อบต.หนองกระเบียน      036-776078
อบต.ดอนดึง      036-776067
อบต.บางขาม      036-776679
อบต.โพนทอง      036-472349
อบต.หนองเต่า      036-776042
  อำเภอพัฒนานิคม   มี 11 แห่ง
 
          รายชื่อ อปท.       เบอร์โทรศัพท์
  เทศบาลตำบลพัฒนานิคม     036-491227
  เทศบาลตำบลดีลัง     036-436100
  เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง     036-776435
  เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น     036-494232
  อบต.ช่องสาริกา     036-705060
  อบต.มะนาวหวาน     036-789278
  อบต.โคกสลุง     036-483242
  อบต.ห้วยขุนราม     036-459100
  อบต.หนองบัว     036-494224
  อบต.ชอนน้อย     036-491340
  อบต.น้ำสุด     036-704224-5
  อำเภอท่าวุ้ง   มี 12 แห่ง
 
         รายชื่อ อปท.       เบอร์โทรศัพท์
เทศบาลตำบลท่าวุ้ง     036-481243
เทศบาลตำบลท่าโขลง     036-489860
เทศบาลตำบลบางงา     036-776400
เทศบาลตำบลโคกสลุด     036-798042
เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว     036-413109
อบต.บางลี่     036-481888
อบต.มุจลินท์     036-798253
อบต.ท่าวุ้ง     036-481243
อบต.เขาสมอคอน     036-489123
อบต.บางคู้     036-799435
อบต.บ้านเบิก     036-799062
  อำเภอสระโบสถ์  มี 4 แห่ง
 
         รายชื่อ อปท.       เบอร์โทรศัพท์
เทศบาลตำบลสระโบสถ์     036-439106
อบต.มหาโพธิ     036-426605
อบต.ทุ่งท่าช้าง     036-689911
อบต.นิยมชัย     036-429612
  อำเภอท่าหลวง   มี 6 แห่ง
 
         รายชื่อ อปท.       เบอร์โทรศัพท์
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง     036-497217
อบต.แก่งผักกูด     036-776020
อบต.ซับจำปา     036-788101
อบต.หนองผักแว่น     036-790630
อบต.หัวลำ     036-899642
อบต.ท่าหลวง     036-776598
  อำเภอโคกเจริญ   มี 5 แห่ง
 
           รายชื่อ อปท.       เบอร์โทรศัพท์
  อบต.โคกเจริญ     036-776252
  อบต.หนองมะค่า     036-796229
  อบต.โคกแสมสาร     036-787728
  อบต.วังทอง     036-776542
  อบต.ยางราก     036-776670
  อำเภอลำสนธิ   มี 6 แห่ง
 
         รายชื่อ อปท.       เบอร์โทรศัพท์
อบต.ลำสนธิ     036-793445
อบต.กุตตาเพชร     036-689802
อบต.ซับสมบูรณ์     036-423239
อบต.หนองรี     036-793615
อบต.เขาน้อย     036-788602
อบต.เขารวก     036-790826
  อำเภอหนองม่วง   มี 7 แห่ง
 
           รายชื่อ อปท.       เบอร์โทรศัพท์
  เทศบาลตำบลหนองม่วง     036-431111
  อบต.ชอนสมบูรณ์     036-796039
  อบต.ชอนสารเดช     036-795241
  อบต.หนองม่วง     036-648042
  อบต.ยางโทน     036-795301
  อบต.บ่อทอง     036-795589
  อบต.ดงดินแดง     036-776522
 
กลับขึ้นด้านบน