หน้าแรก
   เกี่ยวกับ อบจ.ลพบุรี
   แผนพัฒนา อบจ.ลพบุรี
   ยุทธศาสตร์ อปท.ลพบุรี
   แผนการดำเนินงาน อบจ.ลพบุรี
   ข้อบัญญัติ อบจ.ลพบุรี
   ข้อมูล อปท.ลพบุรี
  ข้อมูลการติดต่อ อปท.จ.ลพบุรี
  ข้อมูลด้านผังเมือง จ.ลพบุรี
   ลิงค์หน่วยงานภายนอก
   ระเบียบ/กฎหมาย/อื่นๆ
   ติดต่อเรา
 
 

. .:: ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด ::.. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี   ประกอบด้วย :
                 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
                 - เทศบาลเมือง 3 แห่ง
                 - เทศบาลตำบล 20 แห่ง
                 - องค์การบริหารส่วนตำบล 102 แห่ง
         รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีทั้งหมด 126 แห่ง
                 จำแนกตามอำเภอมี 11 อำเภอ มีรายการดังนี้
  อำเภอเมืองลพบุรี   มี 23 แห่ง
 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี   อบต.บางขันหมาก
    เทศบาลเมืองลพบุรี   อบต.พรหมมาสตร์ 
    เทศบาลเมืองเขาสามยอด   อบต.โคกลำพาน
    เทศบาลตำบลกกโก   อบต.โก่งธนู
    เทศบาลตำบลถนนใหญ่  อบต.ดอนโพธิ์
    เทศบาลตำบลโคกตูม   อบต.งิ้วราย
    เทศบาลตำบลท่าศาลา   อบต.ทะเลชุบศร
    เทศบาลตำบลป่าตาล   อบต.โคกกะเทียม
    เทศบาลตำบลเขาพระงาม   อบต.บ้านข่อย
    อบต.ตะลุง   อบต.ท้ายตลาด
    อบต.ท่าแค   อบต.โพธิ์ตรุ 
    อบต.โพธิ์เก้าต้น   
  อำเภอโคกสำโรง   มี 14 แห่ง
 
  เทศบาลตำบลโคกสำโรง   อบต.หลุมข้าว
  อบต.คลองเกตุ   อบต.สะแกราบ
  อบต.หนองแขม   อบต.เพนียด
  อบต.เกาะแก้ว   อบต.ดงมะรุม
  อบต.ห้วยโป่ง   อบต.วังจั่น
  อบต.โคกสำโรง   อบต.วังเพลิง
  อบต.วังขอนขว้าง   อบต.ถลุงเหล็ก
  อำเภอชัยบาดาล   มี 17 แห่ง
 
    เทศบาลตำบลลำนารายณ์   อบต.ท่าดินดำ
  อบต.ชัยนารายณ์   อบต.เขาแหลม
  อบต.ลำนารายณ์   อบต.บ้านใหม่สามัคคี
  อบต.ห้วยหิน   อบต.ท่ามะนาว
  อบต.ศิลาทิพย์   อบต.นาโสม
  อบต.ม่วงค่อม   อบต.เกาะรัง
  อบต.บัวชุม   อบต.หนองยายโต๊ะ
  อบต.นิคมลำนารายณ์   อบต.ชัยบาดาล
  อบต.ซับตะเคียน  
  อำเภอบ้านหมี่   มี 21 แห่ง
 
  เทศบาลเมืองบ้านหมี่   อบต.หนองทรายขาว
  อบต.ชอนม่วง   อบต.สนามแจง
  อบต.ไผ่ใหญ่   อบต.หนองเมือง
  อบต.บ้านกล้วย   อบต.มหาสอน
  อบต.เชียงงา   อบต.สายห้วยแก้ว
  อบต.บ้านชี   อบต.หนองกระเบียน
  อบต.พุคา   อบต.ดอนดึง
  อบต.หินปัก   อบต.บางขาม
  อบต.บางพึ่ง   อบต.โพนทอง
  อบต.บางกะพี้ดงพลับ   อบต.หนองเต่า
  อบต.บ้านทราย  
  อำเภอพัฒนานิคม   มี 11 แห่ง
 
    เทศบาลตำบลดีลัง   อบต.น้ำสุด
    เทศบาลตำบลพัฒนานิคม   อบต.โคกสลุง
    เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง   อบต.ห้วยขุนราม
    เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น   อบต.หนองบัว
    อบต.ช่องสาริกา   อบต.ชอนน้อย
    อบต.มะนาวหวาน  
  อำเภอท่าวุ้ง   มี 12 แห่ง
 
  เทศบาลตำบลท่าวุ้ง   อบต.มุจลินท์
  เทศบาลตำบลท่าโขลง   อบต.ท่าวุ้ง
  เทศบาลตำบลบางงา   อบต.หัวสำโรง
  เทศบาลตำบลโคกสลุด   อบต.เขาสมอคอน
  เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว   อบต.บางคู้
  อบต.บางลี่   อบต.บ้านเบิก
  อำเภอสระโบสถ์  มี 4 แห่ง
 
  เทศบาลตำบลสระโบสถ์   อบต.ทุ่งท่าช้าง
  อบต.มหาโพธิ   อบต.นิยมชัย
  อำเภอท่าหลวง   มี 6 แห่ง
 
  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง   อบต.หนองผักแว่น
  อบต.แก่งผักกูด   อบต.หัวลำ
  อบต.ซับจำปา   อบต.ท่าหลวง
  อำเภอโคกเจริญ   มี 5 แห่ง
 
    อบต.โคกเจริญ   อบต.ยางราก
    อบต.หนองมะค่า   อบต.วังทอง
    อบต.โคกแสมสาร  
  อำเภอลำสนธิ   มี 6 แห่ง
 
  อบต.กุตตาเพชร   อบต.หนองรี
  อบต.ลำสนธิ   อบต.เขาน้อย
  อบต.ซับสมบูรณ์   อบต.เขารวก
  อำเภอหนองม่วง   มี 7 แห่ง
 
    เทศบาลตำบลหนองม่วง   อบต.ยางโทน
    อบต.ชอนสมบูรณ์   อบต.บ่อทอง
    อบต.ชอนสารเดช   อบต.ดงดินแดง
    อบต.หนองม่วง  
 
กลับขึ้นด้านบน