Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

Written on 16/10/2561, 11:00
2561-10-16-11-00-00      เวลา 18.30 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 16/10/2561, 10:40
2561-10-16-10-40-00      09.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ...
Written on 16/10/2561, 10:20
2561-10-16-10-20-00      วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี...
Written on 11/10/2561, 15:10
2561-10-11-15-10-00      วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร...
Written on 09/10/2561, 13:10
2561-10-09-13-10-00      วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น....
Written on 05/10/2561, 11:00
2561-10-05-11-00-00      วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 30/09/2561, 15:20
2561-09-30-15-00-00      เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2561 นางอรพิน จิระพันธ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายมณเฑียร สิงห์สา...
Written on 25/09/2561, 15:30
2561-09-25-15-30-00      เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน...
Written on 24/09/2561, 15:00
2561-09-24-15-00-00      เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 กันยายน 2561 นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุม ก.จ.จ.ลพบุรี...
Written on 21/09/2561, 16:10
2561-09-21-16-10-00      นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประชุมคณะทำงานเพื่อการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561...
Written on 21/09/2561, 14:10
2561-09-21-14-40-00      นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด...
Written on 20/09/2561, 13:10
2561-09-20-13-10-00เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ...
Written on 14/09/2561, 16:10
2561-09-14-16-10-00      เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 กันยายน 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 13/09/2561, 13:00
2561-09-13-13-10-00      รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน การจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2561 จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค...
Written on 11/09/2561, 11:20
2561-09-11-11-20-00      เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 กันยายน 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี...
Written on 11/09/2561, 10:45
2561-09-11-10-45-00      วันที่ 4-6 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ประจำปี 2561 ณ...
Written on 10/09/2561, 13:40
2561-09-10-13-40-00      เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 07/09/2561, 14:00
2561-09-07-14-00-00      วันที่ 7 กันยายน พศ. 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 ณ...
Written on 07/09/2561, 13:30
2561-09-07-13-30-00      วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการการคลัง โดยมีนางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช...
Written on 06/09/2561, 09:50
2561-09-06-09-50-00      วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น....
Written on 20/08/2561, 16:10
2561-08-20-16-10-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนจังหวัดลพบุรีประจำปี 2561 (อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 4)ณ...
Written on 16/08/2561, 09:20
2561-08-16-09-20-00      วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 15.15 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ...
Written on 15/08/2561, 15:20
2561-08-15-15-20-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561ณ...
Written on 14/08/2561, 13:20
2561-08-14-13-20-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561ณ...
Written on 12/08/2561, 18:40
2561-08-12-18-40-00      วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำเหล่าข้าราชการในสังกัด...
Written on 12/08/2561, 18:20
2561-08-12-18-20-00      วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.45 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ...
Written on 12/08/2561, 11:30
2561-08-12-11-30-00       องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9...
Written on 12/08/2561, 08:30
2561-08-12-08-30-00      องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9...
Written on 10/08/2561, 13:10
2561-08-10-13-10-00      วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน...
Written on 09/08/2561, 16:10
2561-08-09-16-10-00        วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ จ่าเอก บำรุงวงษ์ภูมี...
Written on 09/08/2561, 10:30
2561-08-09-10-30-00      เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการ...
Written on 08/08/2561, 14:40
2560-10-17-14-40-00      คณะข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดกิจรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมี...
Written on 08/08/2561, 14:30
2561-08-08-14-30-00      คณะข้าราชการและพนักงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดกิจรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมี...
Written on 08/08/2561, 14:20
2561-08-08-14-20-00      ข้าราชการและพนักงานในสังกัดสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ในการดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดกิจรรม Big Cleaning Day วันที่ 8...
Written on 08/08/2561, 14:00
2561-08-08-14-00-00คณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกิจกรรม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561      ...
Written on 08/08/2561, 11:30
2561-08-08-11-30-00      ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายเจริญ ร้อยแสนศึก ผู้อำนวยการกองช่าง นำคณะข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด...
Written on 07/08/2561, 11:20
2561-08-07-11-20-00อบจ.ลพบุรี ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดลพบุรี       วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ...
Written on 07/08/2561, 11:00
2561-08-07-11-00-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการอบรมตามโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้านประจำปี 2561ณ โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง...
Written on 03/08/2561, 13:10
2561-08-03-13-10-00      วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มจริยธรรม กลุ่มที่ 2 นำโดย นางเพ็ญพรรณ จันทรจามร ผู้อำนวยการกองคลัง ได้จัดกิจกรรมกลุ่ม...
Written on 02/08/2561, 11:00
2561-08-02-11-00-00      วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายวีระพล เกิดภู่...
Written on 31/07/2561, 08:40
2561-07-31-08-40-00นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 28/07/2561, 20:00
2561-07-28-20-00-00      วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำเหล่าข้าราชการในสังกัด...
Written on 28/07/2561, 17:30
2561-07-28-17-30-00      วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นางสาวผกาทิพย์...
Written on 28/07/2561, 11:30
2561-07-28-11-30-00      วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ...
Written on 28/07/2561, 08:30
2561-07-28-08-30-00คณะข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
Written on 26/07/2561, 11:30
2561-07-26-11-30-00      วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่ม จริยธรรมกลุ่ม 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำโดย นายพจน์ แก้วสวรรค์...
Written on 24/07/2561, 15:50
2561-07-24-15-50-00        วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา...
Written on 24/07/2561, 15:40
2561-07-23-15-10-00คณะข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 24/07/2561, 15:20
2561-07-24-15-20-00ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า...
Written on 24/07/2561, 15:10
2561-07-24-15-10-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการอบรมตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีณ โรงเรียนดลตาลวิทยา ตำบลงิ้วราย...
Written on 19/07/2561, 14:00
2561-07-19-14-00-00        นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76...
Written on 18/07/2561, 16:30
2561-07-18-16-30-00โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561วันที่ 18 กรกฎาคม 2561ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น...
Written on 18/07/2561, 16:20
2561-07-18-16-20-00        วันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์...
Written on 11/07/2561, 14:00
2561-07-11-14-00-00      วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 น. หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 11/07/2561, 10:40
2561-07-11-10-40-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 56 รูป ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณ...
Written on 09/07/2561, 13:10
2561-07-09-13-10-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.ณ...
Written on 29/06/2561, 15:30
2561-06-29-15-30-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561       โดยมีนางกาญจนา สุขกำเนิด...
Written on 27/06/2561, 14:20
2561-06-27-14-20-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อ.บ้านหมี่...
Written on 26/06/2561, 13:10
2561-06-26-13-10-00      วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นางสาวอุมาพร คลังผา...
Written on 25/06/2561, 13:20
2561-06-26-13-20-00      วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ข้าราชการในสังกัด อบจ.ลพบุรี ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินง...

Written on 19/10/2561, 15:00
2561-10-19-15-00-00 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 ►...

โครงการ Local Digital Tourism...

Written on 17/10/2561, 09:36
airbnbโครงการ Local Digital Tourism Management...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 16/10/2561, 11:30
51002-787-5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 ►...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 16/10/2561, 11:20
51002-787-4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 ►...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 16/10/2561, 11:10
51002-787-3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 ►...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 16/10/2561, 11:00
51002-787-2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 ►...

13 ตุลาคม...

Written on 11/10/2561, 12:00
2561-10-12-12-00-0013 ตุลาคม...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้...

Written on 10/10/2561, 16:38
2018-10-10-09-38-33    คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีได้ส่งประกาศ   เรื่องรู...

การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินง...

Written on 05/10/2561, 10:00
2561-01-05-11-00-00 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 ►...

โครงการ Thailand Local Government...

Written on 05/10/2561, 08:33
thailand-local-government-summit-2018               Thailand Local Government Summit...

วิธีการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ...

Written on 04/10/2561, 08:13
2018-10-04-01-13-49ด้วยกระทรวงมหาดไทย กำหนดแนวทางปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสร...

Written on 28/09/2561, 16:00
2561-09-28-16-00-00 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ของ...

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย...

Written on 26/09/2561, 11:20
51003-v1021 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ►...

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณ...

Written on 24/09/2561, 16:00
2561-09-24-16-00-00 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง...

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหา...

Written on 20/09/2561, 09:00
2561-09-20-09-00-00ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่...

กำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 14/09/2561, 15:00
51002-740กำหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 14/09/2561, 11:00
2561-09-14-11-00-00 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9 ►...

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหา...

Written on 13/09/2561, 10:00
2561-09-13-10-00-0ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 11/09/2561, 15:40
51002-713 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 ►...

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอ...

Written on 10/09/2561, 10:20
51003-v10044 บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 10/09/2561, 09:10
51003-v990 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ►...

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหา...

Written on 06/09/2561, 10:25
2561-09-06-10-30-00ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3...

ขอเชิญชวนวิ่งโครงการ “วิ่งด้วยใจ...

Written on 03/09/2561, 11:50
2561-09-03-11-50-00โครงการ “วิ่งด้วยใจ ต้านภัยมะเร็ง” ครั้งที่ 1 Mini Marathon Run For...

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบสม...

Written on 03/09/2561, 11:40
2561-09-03-11-40-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...

เชิญชวนสั่งจองบันทึกนักปกครอง ปี...

Written on 03/09/2561, 11:30
2561-09-03-11-30-00เชิญชวนสั่งจองบันทึกนักปกครอง ปี พ.ศ. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอ...

Written on 28/08/2561, 11:30
51003-v920 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 28/08/2561, 10:20
2561-08-28-10-20-00 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7 ►...

สูจิบัตรการแข่งขัน อบจ.ลพบุรี...

Written on 23/08/2561, 10:24
4-2561 สูจิบัตรการแข่งขัน อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เอกสารชุดที่...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ...

Written on 21/08/2561, 15:50
51002-634 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 ►...

ประกาศรับสมัครสรรหาและการเลือกสรรเป...

Written on 14/08/2561, 14:30
51001-21611 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง ...

12 สิงหาคม 2561...

Written on 10/08/2561, 13:30
2561-08-10-13-30-00 12 สิงหาคม 2561วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่...

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหา...

Written on 03/08/2561, 10:00
2561-08-03-10-00-00ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง...

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอ...

Written on 31/07/2561, 15:20
51003-v792 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 31/07/2561, 10:20
2561-07-31-10-20-00 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5 ►...

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา...

Written on 26/07/2561, 15:00
2561-07-26-15-00-00         28 กรกฎาคม 2561 นับเป็นวันมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย...

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอ...

Written on 20/07/2561, 15:10
51003-v229-2 บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Written on 17/10/2561, 15:20
2560-10-02-16-00-00 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ► เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง...
Written on 16/10/2561, 15:40
estimatedprice-october-2561  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน ตุลาคม ปี...
Written on 12/10/2561, 10:00
2561-10-12-10-00-00 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ► ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...
Written on 08/10/2561, 08:40
result-october-2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ♦♦♦ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ►...
Written on 04/10/2561, 09:30
result-september-2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน 2561 ♦♦♦ วันที่ 28 กันยายน 2561 ►...
Written on 26/09/2561, 16:00
estimatedprice-september-2561  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน ปี...
Written on 17/09/2561, 10:20
auction-september-2561ประกาศเชิญชวนทั่วไป / ประกาศสอบราคา  เดือน กันยายน 2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ►...
Written on 10/09/2561, 16:10
result-august-2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ♦♦♦ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ►...
Written on 30/08/2561, 10:20
estimatedprice-august-2561  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม ปี...
Written on 28/08/2561, 15:20
auction-august-2561ประกาศเชิญชวนทั่วไป / ประกาศสอบราคา  เดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ► โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์...
Written on 23/08/2561, 11:40
tor-august-2561 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding/ เดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ► โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าลิฟท์ จำนวน 1 คัน►...
Written on 02/08/2561, 15:00
result-july-2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ♦♦♦ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ►...
Written on 31/07/2561, 11:00
estimatedprice-july-2561  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน กรกฎาคม ปี...
Written on 25/07/2561, 13:20
auction-july-2561ประกาศเชิญชวนทั่วไป / ประกาศสอบราคา  เดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ► โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3...
Written on 19/07/2561, 10:00
tor-july-2561 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding/ เดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ► โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3...
Written on 04/07/2561, 09:40
result-june-2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ♦♦♦ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ►...
Written on 29/06/2561, 13:20
auction-june-2561ประกาศเชิญชวนทั่วไป / ประกาศสอบราคา  เดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ► โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว...
Written on 29/06/2561, 10:30
estimatedprice-june-2561  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน มิถุนายน ปี...
Written on 04/06/2561, 10:00
result-may-2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ♦♦♦ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ►...
Written on 31/05/2561, 11:20
auction-may-2561ประกาศเชิญชวนทั่วไป / ประกาศสอบราคา  เดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ► โครงการจัดซื้อเบาะกระโดดสูง จำนวน 1 เบาะ...

จำนวนผู้เข้าชม

2038058
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
1609
4092
1609
2021158
42649
69616
2038058
Your IP: 91.242.162.84
Server Time: 2018-10-21 13:53:07

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822